Valencia

Sofa
Opcije proizvoda
Opcija 1
KG: 92,8 m³: 1,22
Opcija 2
KG: 101,6 m³: 2,06
Opcija 3
KG: 122,5 m³: 1,86
Opcija 4
KG: 145,7 m³: 2,28
Opcija 5
KG: 145,7 m³: 2,28
Opcija 6
KG: 159,1 m³: 2,98
Opcija 7
KG: 184,4 m³: 3,20
Opcija 8
KG: 203,2 m³: 4,12
Opcija 9
KG: 196,4 m³: 4,96
Opcija 10
KG: 247,2 m³: 5,99
Opcija 11
KG: 276,9 m³: 6,63
Opcija 12
KG: 229,5 m³: 5,18
Opcija 13
KG: 259,2 m³: 5,83
Opcija 14
KG: 197,5 m³: 4,15
Opcija 15
KG: 248,3 m³: 5,18
Opcija 16
KG: 278,0 m³: 5,83
Opcija 17
KG: 359,4 m³: 8,31
Valencia ima čvrstu konstrukciju ispod svoje elegantne spoljašnjosti, a stvara miran i udoban kućni ambijent za vas i vašu porodicu zahvaljujući svojoj mekoj teksturi i kvalitetnim materijalima.
Pažljivo promišljene kombinacije boja i materijala, modernog izgleda i kvalitetne strukture,idu u korak sa vremenom i aktuelnim trendovima.
Kombinacija slobode i udobnosti.

U korak sa vremenom